Gebeliğin ortaya çıkması ile birlikte aileye yeni katılacak birey için hazırlıklar yapılmaya başlanır. Zamanında doğan bir bebeğe sahip olunacağı düşünülürken bazen işler yolunda gitmez ve bebek erkenden dünyaya gelebilir. Bu  akut  durumda ailelerin  duygusal  yanıtları;

Şok, korku ve aşırı kaygı,durumun  gerçekliğini  kavramada  gecikme, durumu  anlama  ve umutsuzluk,  kızgınlık,  suçluluk  gibi  karmaşık duygulara  sahip  olmabilirler. Aile içinde yaşanan değişikliklerin yanı sıra hastane ortamının yabancı olması, tanımadıkları araç-gereçlerle karşılaşmaları, prognozun belirsizliği, çocuklarını nasıl destekleyecekleri ve bakım verecekleri konusunda bilgi eksikliklerinin olması ailelerin anksiyete yaşamalarına neden olmaktadır.33 yıllık yenidoğan ve prematüre hemşiresi olarak tüm bu süreçlerde aileleri desteklemek ve bu biraz zorlu süreci birlikte aşmak konusunda sizlere danışmanlık vererek,yanınızda olarak sizlere destek veriyorum.