• Yanaklar dolgundur
  • Alt dudak dışa dönüktür, bebeğin ağzı tam açıktır
  • Memenin kahverengi kısmını ağzının içine almış olmalı
  • Tüm çene kulak memesine kadar hareket eder
  • Boyun bölgesinde dalgalanma vardır
  • Yutkunma sesi vardır. Ritmik ve senkronize emer bebek
  • Şapırtı olamaz, şapırtı varsa emzirmede sorun vardır 
  • Bebeğin ağzının kenarında süt görülebilir